Sauna Fix Testing

Sauna Fix Bulb Test Report

Sauna Fix EU ROHS Certificate

UL Report

USA ROHS Certificate

USA ROHS Test Report

Tent ROHS Certificate

Tent ROHS Report

EU ROHS Certificate

EU ROHS Test Report

EU CE EMC Certificate

EU CE EMC Test Report

EU LVD Certificate

EU LVD Report